Palvelut

Aveser Oy tarjoaa aiemmin Etuweb Solutions -toiminimen alla tarjottuja palveluita. Etuweb Solutions on tarjonnut vuodesta 2003 asiakkaille ohjelmistopalveluita, verkkosivustoja ja IT-konsultointia.

Ohjelmistokehitys

Toimivan, asiakkaan tarpeita palvelevan ohjelmiston kehittämisen tulee tapahtua asiakasta kuunnellen. Asiakkaan tulee voida vaikuttaa kehitystyön kulkuun koko projektin aikana, ei vain alun vaatimusmäärittelyjen yhteydessä.

Pikkutarkat dokumentaatiot on syytä korvata kehitystyöllä, jota tehdään suhteellisen lyhyissä jaksoissa. Näin asiakas pääsee näkemään, miten vaatimukset ja toiveet on toteutettu, ja voi tällöin ohjata niitä vielä haluamaansa suuntaan ennen kuin kehitystä on viety liian pitkälle valmiiksi ja siihen on käytetty runsaasti aikaa – ja rahaa.

Joustavassa ohjelmistonkehityksessä asiakas saa nähtäväkseen esimerkiksi parin viikon välein ohjelmiston kehitysversion, johon on tehty tietyt ominaisuudet testattavaksi ja kommentoitavaksi. Seuraavassa kehitysversiossa taas on lisää ominaisuuksia ja lisäksi toteutettuna mahdollisia muutoksia aiempiin. Näistä ominaisuuksista muodostuu lopulta valmis ohjelmisto, joka tehostaa asiakkaan toimintaa.

Asiakkaiden tarpeisiin kehitettyjä ohjelmistoja ovat mm.

  • Tuotannonohjaus/resurssienhallintajärjestelmä
  • Asiakasreklamaatioiden hallintatyökalu
  • Asiakasportaali asiakkaiden ja yritysten tiedonvälitykseen
  • Projektihallinta
  • Knowledge Base/Tietopankki
  • Kirjanpito- ja laskutusohjelmisto

Julkaisujärjestelmät

Julkaisujärjestelmän avulla verkkosivujen ylläpito sujuu ilman ohjelmointitaitoja. Alustana voi käyttää mm. WordPress- tai Magento-alustaa. Julkaisujärjestelmät mahdollistavat myös monipuolisen palveluiden tarjoamisen verkkosivuilla ja niiden avulla voidaan ylläpitää mm. verkkokauppaa.